หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :

ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพโปรดศึกษาเอกสารที่ผู้เรียนควรทราบเพิ่มเติมโดยละเอียด
โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสุตรนำร่อง ปี 2553
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2008
47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000