หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :

ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
          แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ
 
  กรณีเลือกเรียนจากชุดการเรียนด้วยตนเอง
          กระดาษคำตอบ การประเมินผลก่อนการศึกษา
          กระดาษคำตอบ การประเมินผลหลังการศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2008
47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000